تبلیغات
زنــدِگــی بــا طَـعــمِ خــ❤ــدا - الله اکـــبـر
الله اکـــبـر
چرا خداوند آب دهان را شیرین و اشک چشم را شور و آب گوش را تلخ و آب بینی را خنک

قرار داده است؟

 

جـــواب :

 

امام صادق (ع) میفرمایند: آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.

 

آب چشم شور است برای محفوظ نگه داشتن پیه چشم زیرا اگر شور نبود پیه چشم آب


می شد و فایده دیگر آن ضدعفونی کردن چشم است.

 

اما آب گوش و رطوبتش تلخ است برای جلوگیری ورود حشرات ریزکه به خاطر تلخی نمیتوانند


وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.

 

آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود زیرا


اگر آب بینی گرم بود باعث جاری شدن مغز به داخل بینی میگردید.

 

اللّه اکبر

خدا بزرگتر است از آنچه در تصور ماست.

هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند!

 

هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند...

بدون اذان ...

اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند...

چقدر کوتاهست این زندگی...

به فاصله یک اذان تا نماز

 

به خیلی چیزا باید فکر کرد و عمیق شد...

 

قدر با هم بودن را بدانیم ...

 

# ایـن مــتن تنمو لــرزونــد

[ 1394/09/26 ] [ فهیمه :) ] [ نظرات () ]